ahedcall.com

ahedcall.com

ท่องปทุมธานี เมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยา
ท่องปทุมธานี เมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยา
เรามาดูสถานที่ท่อง เที่ยวไทย ของปทุมธานี กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ปทุมธานีเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาที่มีชื่อเสียง วัดโบสถ์ เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยาที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี (หงสาวดีในเมียนมาร์) ตั้งอยู่ในโค้งแม่น้ำฮวงจุ้ยที่ดีของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดที่มีภูมิทัศน์สวยงามแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อลื้อ พระพุทธรูปที่สำคัญของปทุมธานี และรูปปั้นสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่เหมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ วัดบางหลวง (วัดบางหลวง) ถูกสร้างในสมัยอยุธยา พระอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานีและหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ซ้ายสามารถงอได้ ทางวัดจะนำหลวงพ่อเพชรไปกราบไหว้ช่วงปิดพรรษา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพพิธีประจำปีของการทำขนมไทยแบบดั้งเดิม (ควนข้าวทิพย์) ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า เป็นศูนย์กลางของอาหารและของที่ระลึกมากมาย อาทิ กุยชายเจ๋อมน กุยชัยธนโพธิ์ ...