ahedcall.com

ahedcall.com

ปทุมธานี

เรามาดูสถานที่ท่อง เที่ยวไทย ของปทุมธานี กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ปทุมธานีเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาที่มีชื่อเสียง

  1. วัดโบสถ์ เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยาที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี (หงสาวดีในเมียนมาร์) ตั้งอยู่ในโค้งแม่น้ำฮวงจุ้ยที่ดีของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดที่มีภูมิทัศน์สวยงามแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อลื้อ พระพุทธรูปที่สำคัญของปทุมธานี และรูปปั้นสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่เหมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
  2. วัดบางหลวง (วัดบางหลวง) ถูกสร้างในสมัยอยุธยา พระอุโบสถหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานีและหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ซ้ายสามารถงอได้ ทางวัดจะนำหลวงพ่อเพชรไปกราบไหว้ช่วงปิดพรรษา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพพิธีประจำปีของการทำขนมไทยแบบดั้งเดิม (ควนข้าวทิพย์) ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน
  3. ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า เป็นศูนย์กลางของอาหารและของที่ระลึกมากมาย อาทิ กุยชายเจ๋อมน กุยชัยธนโพธิ์ ขนมบึงสูตรดั้งเดิม (โดยเจ๊อ้อย ร้านต้นตำรับ), ข้าวแช่-กล้วยตาก-ศาลาลอยแก้วแม่ประทีป, กล้วยอบงา-ดำขุนทิพย์, ลุงแดง ปลาต้มเค็ม เป็นต้น รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรมากมายจากชาวบ้าน

4.หออัครศิลปิน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะแขนงต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะประเภทต่างๆ ห้องโถงยังจัดแสดงชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติไทยในด้านต่างๆ

5.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการจัดกิจกรรมและข้อมูลที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการเกษตรในหัวข้อต่างๆ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายสินค้าจากโครงการหลวง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรมีขายทุกเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ เพียงแค่เปิดใจมา เที่ยวไทย ที่ปทุมธานี จังหวัดที่แทบแยกไม่ออกจากเขตกรุงเทพเลยทีเดียว